INAUGURACJA LEGII AKADEMICKIEJ

88 studentów cywilnych rozpoczęło po raz drugi w Wojskowej Akademii Technicznej program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. Do programu przystąpili nie tylko studenci WAT, ale również innych uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki , Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 16 marca w Wydziale Logistyki WAT. w auli im. gen. Władysława Andersa wypełnionej uczestnikami kursu. Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow , w obecności  Koordynatora ds. programu „Legii akademickiej” w WAT płk. dr. Roberta Pawlickiego dokonał uroczystego otwarcia programu w Akademii.

Kontynuuj czytanie

REKRUTACJA – LEGIA AKADEMICKA 2019!

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych? Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Dnia 25 lutego 2019 r. uruchamiamy rekrutację na program „Legia Akademicka”, która potrwa do dnia 11 marca 2019r.

Aby wziąć udział w programie należy pobrać FORMULARZ, a następnie wydrukować, wypełnić i złożyć wraz z zaświadczeniem o byciu studentem, w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (budynek 135 pok. 0.16).

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

  1. zajęć teoretycznych realizowanych w terminie marzec-kwiecień 2019 na terenie WLO WAT (w trybie weekendowym – 30 godzin zajęć łącznie);
  2. praktycznej w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie lipiec-wrzesień (turnusy po 22 lub 44 dni z płatnym żołdem).

Koordynator programu Legia Akademicka: płk dr Robert Pawlicki (e-mail: robert.pawlicki@wat.edu.pl, tel.: 261 837 810)