KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy Dziekanatu.

  • ograniczenie kontaktów bezpośrednich:
    – zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591)
  • sprawy pilne:
    – obsługa Dziekanatu wyłącznie w pokoju nr 0.06 po uprzednim mailowym umówieniu się (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). W wiadomości (z maila studenckiego/służbowego) prosimy zawrzeć swoje dane, dzień, godzinę i cel wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
  • godziny pracy Dziekanatu bez zmian. Wprowadzamy dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy — tylko w soboty do godziny 12:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
  • Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Prosimy zamawiać poprzez dziekanat.wlo@wat.edu.pl . W treści wskazać adres do wysłania.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Nie jest wstrzymana obsługa studentów. Zmiany mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz strony Wydziału na facebooku.

Zmiana funkcjonowania pracy Dziekanatu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana).

PRAKTYKI OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Informujemy, że:

Studenci chcący odbyć praktykę w Komendzie Głównej Policji i Kancelarii Prezydenta RP mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r.

Studenci chcący odbyć praktykę w Ministerstwie Obrony Narodowej mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r. Nie dotyczy I roku.

Studenci I i II roku pierwszego stopnia, kierunku obronność państwa oraz I roku drugiego stopnia, kierunku obronność państwa, chcący odbyć praktyki w Komendzie Głównej Straży Granicznej, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. praktyk w dniach 18-21.12.2017 r. (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl).

PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU

Studenci o podanych niżej nr albumów proszeni są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu pok. 16 lub kontakt tel. z p. Beatą Rupiewicz 506164577:
64064
61041
64102
58372
67164
64091
67203
63264
67189
67154
67134
67180
67170
61392
67190
63256
67205
64050
64093
64046
64100
64086
64089
64047
61041
64669
64098
64082

Nie stawienie się do dnia 12.10.2017 r. jest jednoznaczne z niezaliczeniem praktyki studenckiej.