NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI – PROGRAM “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 15 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
 • list motywacyjny podpisany odręcznie;
 • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 1 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
 • list motywacyjny podpisany odręcznie;
 • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

UWAGA STUDENCI, DOKTORANCI

Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego;
  UWAGA: Komórka Erasmus+ przygotuje takie zaświadczenia dla osób, które złożą dokumenty aplikacyjne.
  Prosimy pojedynczo nie zwracać się w tej sprawie do Studium Języków Obcych.
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.
Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędą  się 17 października o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25 października o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.

Karol Wilk
Koordynator Programu Erasmus+

ERASMUS+ 2018/19

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

1) formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2) zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3) list motywacyjny podpisany odręcznie;
4) list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5) opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6) dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału
w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

http://www.wat.edu.pl/?page_id=2940

WYKŁAD PŁK PROF. HARALD GELL’A

W dniu 8 marca  br. – Sala Senatu – godziny 3-4 lekcyjna (9.50 – 11.35) odbędzie się wykład w języku angielskim płk prof. Harald Gell’a przewodniczącego Grupy ds. Implementacji Inicjatywy Wymiany Studentów Wojskowych.

Temat: “Idea of Students Exchange in Frame of Erasmus+ and Military Erasmus – Possibilities and Benefits

Wykład będzie dedykowany głównie dla studentów wojskowych. Osoby chętne (studenci wojskowi I i II roku studiów) do udziału w wykładzie proszeni są o zgłaszanie się do 1.03.2018 r. do por. dr inż. Arkadiusza Jóźwiaka w celu rezerwacji miejsca.