JUBILEUSZ 96-CIO LECIA URODZIN

28 lipca 2019 r. Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI obchodził 96 rocznicę urodzin. Z tej okazji przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk. Robert PAWLICKI oraz Pan dr Paweł KLER wręczyli Panu Generałowi Medal oraz album Pamiątkowy Wydziału Logistyki WAT.

Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI od 1968 roku był związany z Wojskową Akademią Techniczną. 15 grudnia 1974 został komendantem Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego. Stanowisko komendanta instytutu łączył z funkcją przewodniczącego kolegium redakcyjnego rocznika „Systemy Zabezpieczenia Wojsk”. W marcu 1981 pożegnał się z Wojskową Akademią Techniczną oraz z mundurem i został przeniesiony w stan spoczynku.

Z okazji dostojnego Jubileuszu 96-cio lecia urodzin, w imieniu stanu osobowego Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej składamy Panu Generałowi serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

JUBILEUSZ GENERAŁA BOBECKIEGO

Generał brygady w stanie spoczynku doc. dr nauk wojsk. Zdzisław BOBECKI, organizator i wieloletni komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego Wojsk WAT, w bieżącym roku ukończył dziewięćdziesiąt pięć lat. Z tej okazji, w dniu 6 grudnia 2018 r. Jubilata odwiedziła grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Przyjaciół WAT i Wydziału Logistyki, który jest kontynuatorem działań instytutu zorganizowanego przez Generała. Gośćmi Jubilata były osoby w przeszłości kierujące Instytutem Logistyki, panowie: Stanisław Świtalski i Marian Brzeziński oraz wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół WAT pan Andrzej Boczkowski. W imieniu Dziekana Wydziału Logistyki Pana płk. dr hab. inż. Szymona Mitkowa  „Medal pamiątkowy Wydziału Logistyki” wręczył Pan Marian Brzeziński wraz życzeniami zdrowia i nieprzemijającej kondycji.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA ORAZ NAZWANIA JEGO IMIENIEM AULI WLO

W dniu 7 grudnia br. w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w bud. 135 odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci generała broni Władysława Andersa. Cała społeczność naszego Wydziału jest niezwykle dumna również z tego, że nowej auli WLO nadano imię gen. broni Władysława Andersa na mocy uchwały Senatu WAT.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Dominik Smyrgała, biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON płk Dariusz Ryczkowski, przedstawiciele Garnizonu Warszawa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński,  prezes Kapituły Medalu „Zło dobrem zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, kadra, pracownicy i podchorążowie WAT.

Kontynuuj czytanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DEPARTAMENTEM BUDŻETOWYM MON

W dniu 22 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Sławomirem PĄCZKIEM.

W uroczystości podpisania porozumienia ze strony WLO uczestniczyli z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad STAŃCZYK oraz Koordynator ds. praktyk studenckich Katarzyna RZEPKA, a ze strony Departamentu Budżetowego MON – Dyrektor Departamentu gen. dyw. Sławomir PĄCZEK oraz Szef Oddziału Służby Finansowej Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej kmdr Piotr BIELAK.

Podpisane porozumienie pozwoli studentom WLO z kierunku studiów Obronność państwa realizować w Departamencie Budżetowym MON praktyki studenckie zgodnie z Planem i Programem studiów.

Jest to kolejny krok w rozwoju i udoskonalaniu oferty dydaktycznej WLO na kierunku studiów o profilu praktycznym.