II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”.
Konferencja zorganizowana była przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT.
Celem konferencji była integracja środowiska naukowego w zakresie wypracowania wspólnych poglądów dotyczących próby określenia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych i realnych możliwości ich przeciwdziałaniu, ukierunkowanych na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności RP.
Problematyka ta rozpatrywana była interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, militarnych i pozamilitarnych, przy uwzględnieniu znaczenia stosowania nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej.
Wstęp do konferencji wygłosił Dyrektor ISBiO dr hab. Zenon Trejnis, a oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.
Przebieg konferencji oparty był o jej strukturę uwzględniającą część główną i część specjalistyczną. Część główną wypełniła sesja plenarna, której przewodniczyli płk dr hab. Konrad Stańczyk oraz gen. dyw.(rez.) pil dr Anatol Czaban.

Kontynuuj czytanie

WIZYTA UCZNIÓW Z II LO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dnia 10.10.2017r. Wydział Logistyki WAT odwiedzili uczniowie II LO w Tomaszowie Mazowieckim.  W spotkaniu wzięło udział 52 uczniów z klas o profilach matematyczno-fizycznym oraz matematyczno-chemicznym. Podczas zwiedzania murów Wydziału Logistyki przyszli kandydaci na studentów WAT mieli okazję poznać życie studenckie. Uczestniczyli oni  w zajęciach prowadzonych przez wykładowców naszego Wydziału, którzy przybliżyli im tematykę:

  • magazynu jako elementu łańcucha logistycznego;
  • charakterystyki pracy spedytora​ – z wykorzystaniem programu Trans.edu;
  • wprowadzenia do cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia Parku Techniki Wojskowej WAT i zapoznania się z wojskowymi pojazdami mechanicznymi.

Za szczególne zaangażowanie  oraz pomoc w promocji Wydziału Logistyki dziękujemy
dr Monice Szyłkowskiej, mgr inż. Magdalenie Kijek, mgr inż. Paulinie Zdunek oraz Pracownikom Parku Techniki Wojskowej.