ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO

6 lipca br w Wydziale Logistyki uroczyście zakończono pierwszą edycję kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczającym i szczególnym. Kurs ukończyło 20 oficerów w tym 3 z wyróżnieniem. Uroczystość zaszczycił Rektor – Komendant WAT płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, który wręczył dyplomy i pogratulował absolwentom.

Kurs prowadzony był w wymiarze 6 miesięcy. Obejmował szkolenie w ramach modułu ogólnego, w którym słuchacze poznali zasady prawne i doktrynalne funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, modułu kierunkowego gdzie poznali zasady prowadzenia operacji i kierowania zabezpieczeniem logistycznym w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz modułu specjalistycznego, który miał za zadanie szczegółowe zapoznanie i nauczenie zasad zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych w operacji

W trakcie kursu słuchacze odbyli Podróż Studyjną do jednostek i instytucji planujących i realizujących zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP w wymiarze stacjonarnym i polowym. Uczestniczyli także w ćwiczeniu grupowym w ramach którego rozwiązywali problemy zabezpieczenia logistycznego operacji obronnej.

Absolwenci kursu wysoko ocenili wartość przekazanej wiedzy oraz stopień ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych.

KURS KWALIFIKACYJNY NA STANOWISKA O STOPNIU ETATOWYM PUŁKOWNIKA W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIA I SZCZEGÓLNYM

W dniu 8 stycznia  2018 roku rozpoczął się w WLO WAT kurs kwalifikacyjny na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym.
W kursie uczestniczy 20 oficerów z różnych jednostek wojskowych i instytucji centralnych MON.
Szkolenie prowadzone jest w następujących modułach:

MODUŁ OGÓLNY w ramach którego kursanci zapoznawani są z Międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, Zasadami cywilnej i demokratycznej kontroli nad SZ RP, Zasadami funkcjonowania systemu logistycznego w SZ RP, Procesami planowania rozwoju i modernizacji oraz Dokumentami doktrynalnymi stosowanymi w SZ RP.

MODUŁ KIERUNKOWY w którym omawiana jest Strategia bezpieczeństwa narodowego i obrony państwa, Sztuka wojenna, sztuka operacyjna i taktyka, Metodyka opracowywania i prowadzenia ćwiczeń, Gospodarka finansowa wojska, Mapowanie i modelowanie procesów logistycznych oraz projektowani i wdrażanie modułów logistycznych, Organizacja wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) oraz CIMIC, Wsparcie i zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz Systemy informatyczne wspierające procesy logistyczne.

MODUŁ SPECJALISTYCZNY w ramach którego kursanci uczą się Planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk na szczeblu taktycznym i operacyjnym, Zabezpieczenia materiałowego i technicznego wojsk, Funkcjonowania podsystemu transportu i ruchu wojsk, Zabezpieczenia medycznego, Zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego PKW poza granicami kraju oraz Systemu planowania zasobów logistycznych i usług a także Funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego.

KURS KWALIFIKACYJNY NA STOPIEŃ PODPUŁKOWNIKA

W dniu 18 września br. w Instytucie Logistyki rozpoczęła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika).  Celem kursu jest przygotowanie oficerów do realizacji procesów planowania i nadzoru nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.  W tej edycji kursu uczestniczy rekordowa ilość oficerów, z tego względu kurs został podzielony na dwie grupy szkoleniowe. Kurs zostanie zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w dniach 20-22 grudnia bieżącego roku.​

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 10.05.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.

Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem  oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 10.05 do 11.07.2017r. Uczestniczy w niej 29 oficerów.