VI SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE Z UDZIAŁEM KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniach 21-22 listopada odbyły się VI Sopockie Warsztaty Logistyczne organizowane przez koło naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci naszej uczelni: plut. pchor. Gabriel LESIAK oraz st. kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK reprezentowali Koło Naukowe Logistyki Wojskowej naszego wydziału w Sopocie.

Pierwszego dnia po rejestracji uczestników i oficjalnym rozpoczęciu odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm logistycznych takich jak LPP, PEKAES, Uni-logistics, ENPIRE Transport, czy Flex. Studenci naszej uczelni podczas pierwszego bloku warsztatowego uczestniczyli w wystąpieniu p. Karola Podlaskiego z  przedsiębiorstwa Uni-logistics pod tytułem „Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych”, gdzie zdobywali wiedzę na temat projectu cargo. W trakcie drugiego bloku podchorążowie brali udział w wykładzie p. Kajetana Jagłowskiego, z firmy PEKAES. Referent omówił temat pod tytułem „Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL”. Po warsztatach nadszedł czas na wystąpienia studentów i prezentacje przygotowanych referatów. Organizatorzy konferencji podziękowali wszystkim za przybycie, zostały wręczone certyfikaty udziału, a osobom przedstawiającym swoje prace również nagrody, po wytypowaniu najlepszych referatów.

Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne do wyżej wymienionych firm. Pozwoliły one naocznie zapoznać się z zadaniami pracowników np. magazynów wysokiego składowania oraz obserwowania ich pracy. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw zapoznawali gości z historią rozwoju oraz działalnością ich miejsc zatrudnienia.

Udział w warsztatach poszerzył wiedzę członków naszego koła w zakresie logistyki cywilnej i kierunków jej rozwoju. Pozwolił również na poznanie członków logistycznych kół naukowych z wielu miast Polski oraz wymianę z nimi uwag i doświadczeń związanych z logistyką.

 

Autor i zdjęcia

plut. pchor. Gabriel LESIAK
kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK

 

WIZYTY STUDYJNE STUDENTÓW WLO WAT W CENTRUM LOGISTYCZNYM MOSTVA SP. Z O.O.

W dniach 11.04, 25.04, 26.04 oraz 09.05.2019 r., 53 studentów Wydziału Logistyki WAT reprezentujących grupy wojskowe i cywilne IV roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw uczestniczyło w wyjazdach studyjnych w Centrum Logistycznym Mostva sp. z o.o. w Mszczonowie, koordynowanych przez dr Paulinę Zamelek w ramach przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji studium przypadku „Planowanie kosztów transportu pomiędzy centrami dystrybucji”. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich pracowników Firmy Mostva sp. z o.o. zaangażowanych w przyjęcie naszych studentów oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kontynuuj czytanie

WYŻSZY KURS ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO – EDYCJA 2.

W dniu 18.09.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny na STE major realizowany przez Instytut Logistyki. Nazwa kursu – Wyższy kurs zabezpieczenia logistycznego – edycja 2.Celem kursu  jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Na kurs przybyło 10 słuchaczy.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” – EDYCJA XVIII

W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII.

Studia były realizowane przez Instytut Logistyki WLO. Kierownikiem studiów był dr inż. Tomasz Kochański.

W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów. Kontynuuj czytanie