XII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

Informujemy, że XII Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej poświęcona zagadnieniom logistyki stosowanej i zarządzania łańcuchami dostaw, odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem Konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.

STRONA KONFERENCJI

PROGRAM “STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej zostało zakwalifikowane do programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Organizowana edycja konkursu jest pierwszą, mającą na celu prowadzenie badań naukowych, modernizację technologii oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez organizacje studenckie.

Wyróżniony projekt to „Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego”. Jego celem jest modelowanie wybranych strategii kompletacji prowadzących do usprawnienia procesu magazynowego. Wykorzystana zostanie optymalizacja czasu realizacji operacji związanych z transportem wewnętrznym. Stworzenie makiety umożliwi dobór właściwej technologii co będzie miało znaczenie na środowisko poprzez redukcję emisji spalin lub obniżenie energii elektrycznej.

W ramach projektu zostanie wykonana wizualizacja zastosowanych rozwiązań na bazie makiety logistycznej wykonanej w oparciu o procesory i klocki Lego. Natomiast do symulacji innowacyjnych strategii oraz oceny zasadności ich wprowadzenia zostanie wykorzystany program Flexsim. Pozwoli to na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania całego magazynu.

Projekt wprowadza innowacyjność w procesie magazynowania i istnieje możliwość jego rozbudowywania o kolejne procesy logistyczne. Nieszablonowe zastosowanie klocków Lego zwiększa możliwości konstruktorskie co umożliwia ciągłe doskonalenie makiety.

PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 08.01.2020r.  kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI, kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ i st. szer. pchor. Konrad KOZACZUK jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania udali się do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych oraz zaprezentowania różnych aktywności studenckich.

Kontynuuj czytanie

UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT W AKCJI CHARYTATYWNEJ – SZLACHETNA PACZKA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej po raz kolejny podjęło wyzwanie i wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej – „Szlachetna Paczka”.

W tym roku pomagaliśmy rodzinie z podwarszawskich Łomianek, dokładniej Pani Krystynie. Pani Krystyna mieszkała z siostrą i jej córką w domku. Żyli skromnie, ale na najważniejsze potrzeby wystarczało. Po śmierci siostry sytuacja zaczęła się pogarszać, najpierw niespłacane pożyczki przez siostrzenicę, a około 2 lata temu p. Krystyna przeżyła udar. W międzyczasie dom popadał w coraz większą ruinę. W tej chwili p. Krystyna ma problemy z mówieniem i jest osobą leżącą. Została zupełnie sama, potrzebuje stałej opieki, jednie może liczyć na wsparcie opiekunki z OPS i jej męża. Mieszka w trudnych warunkach bez wody, a prąd jest na kartę. Pani Krystyna utrzymuje się z emerytury w wysokości 1070 zł, jednak po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki i artykuły higieniczne, pozostaje jej około 370 zł na życie. Pani Krystyna, gdy była w pełni sił zajmowała się ogródkiem, teraz największą jej przyjemnością jest chleb posmarowany masłem i coś słodkiego. Leży w łóżku i ogląda telewizję, ponieważ po udarze nie może chodzić.

Kontynuuj czytanie

PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W CIECHANOWCU

Dnia 25.11.2019 r.  st. szer. pchor. Oksana Mariak i st. szer. pchor. Anna Michrowska jako przedstawicielki Koła Naukowego Logistyki Wojskowej  wraz z opiekunem kpt dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakem udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej oraz różnych aktywności studenckich, jakie stwarza uczelnia.

Spotkanie odbyło się z całym składem osobowym szkoły. Na początku przybliżono strukturę organizacyjną uczelni, jej główne zadania, osiągnięcia i oferowane kierunki studiów. Następnie przybliżono opis Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Ostatnia cześć spotkania było poświęcona zasadom rekrutacji w WAT.

Druga część spotkania odbyła się z klasami wojskowymi. Panie podchorąży opowiadały o życiu studenckim z perspektywy podchorążego. Zostały zasypane pytaniami ciekawskich uczniów głównie z trzecich klas liceum, na które starały się rzetelnie odpowiadać. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Tekst i zdjęcia
szer. pchor. Oksana Mariak
szer. pchor. Anna Michrowska

VI SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE Z UDZIAŁEM KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniach 21-22 listopada odbyły się VI Sopockie Warsztaty Logistyczne organizowane przez koło naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci naszej uczelni: plut. pchor. Gabriel LESIAK oraz st. kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK reprezentowali Koło Naukowe Logistyki Wojskowej naszego wydziału w Sopocie.

Pierwszego dnia po rejestracji uczestników i oficjalnym rozpoczęciu odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm logistycznych takich jak LPP, PEKAES, Uni-logistics, ENPIRE Transport, czy Flex. Studenci naszej uczelni podczas pierwszego bloku warsztatowego uczestniczyli w wystąpieniu p. Karola Podlaskiego z  przedsiębiorstwa Uni-logistics pod tytułem „Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych”, gdzie zdobywali wiedzę na temat projectu cargo. W trakcie drugiego bloku podchorążowie brali udział w wykładzie p. Kajetana Jagłowskiego, z firmy PEKAES. Referent omówił temat pod tytułem „Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL”. Po warsztatach nadszedł czas na wystąpienia studentów i prezentacje przygotowanych referatów. Organizatorzy konferencji podziękowali wszystkim za przybycie, zostały wręczone certyfikaty udziału, a osobom przedstawiającym swoje prace również nagrody, po wytypowaniu najlepszych referatów.

Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne do wyżej wymienionych firm. Pozwoliły one naocznie zapoznać się z zadaniami pracowników np. magazynów wysokiego składowania oraz obserwowania ich pracy. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw zapoznawali gości z historią rozwoju oraz działalnością ich miejsc zatrudnienia.

Udział w warsztatach poszerzył wiedzę członków naszego koła w zakresie logistyki cywilnej i kierunków jej rozwoju. Pozwolił również na poznanie członków logistycznych kół naukowych z wielu miast Polski oraz wymianę z nimi uwag i doświadczeń związanych z logistyką.

 

Autor i zdjęcia

plut. pchor. Gabriel LESIAK
kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019 / 2020 NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

W dniu 3 października 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w sali kinowej Klubu WAT. Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow pokreślił, że istotą działalności Wydziału jest kształcenie studentów, podchorążych oraz oficerów i pracowników resortu obrony narodowej oraz przedstawił jego nową strukturę.

Dokonał również podsumowania r.a. 2018/2019, jednocześnie wskazując kierunki działalności na nowy rok akademicki w obszarze naukowym i dydaktycznym. Podziękował pracownikom za wytężoną pracę oraz interesariuszom, dzięki którym nasi studenci zdobywają nieocenioną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej było odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wręczenie symbolicznych indeksów studentom, którzy w procesie rekrutacji na studia uzyskali najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WBL wyróżnił autorów najlepszych prac dyplomowych – licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej –  kierunków studiów obronność państwa oraz logistyka. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektor ds. naukowych oraz Dziekan WBL.

Istotnym punktem uroczystości było wręczenie siedmiu medali pamiątkowych w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Dziekan podziękował również za sprawowanie funkcji Dyrektora w Instytucie Organizacji i Zarządzania oraz Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności.

Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.