PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 08.01.2020r.  kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI, kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ i st. szer. pchor. Konrad KOZACZUK jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania udali się do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych oraz zaprezentowania różnych aktywności studenckich.

Kontynuuj czytanie

UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT W AKCJI CHARYTATYWNEJ – SZLACHETNA PACZKA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej po raz kolejny podjęło wyzwanie i wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej – „Szlachetna Paczka”.

W tym roku pomagaliśmy rodzinie z podwarszawskich Łomianek, dokładniej Pani Krystynie. Pani Krystyna mieszkała z siostrą i jej córką w domku. Żyli skromnie, ale na najważniejsze potrzeby wystarczało. Po śmierci siostry sytuacja zaczęła się pogarszać, najpierw niespłacane pożyczki przez siostrzenicę, a około 2 lata temu p. Krystyna przeżyła udar. W międzyczasie dom popadał w coraz większą ruinę. W tej chwili p. Krystyna ma problemy z mówieniem i jest osobą leżącą. Została zupełnie sama, potrzebuje stałej opieki, jednie może liczyć na wsparcie opiekunki z OPS i jej męża. Mieszka w trudnych warunkach bez wody, a prąd jest na kartę. Pani Krystyna utrzymuje się z emerytury w wysokości 1070 zł, jednak po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki i artykuły higieniczne, pozostaje jej około 370 zł na życie. Pani Krystyna, gdy była w pełni sił zajmowała się ogródkiem, teraz największą jej przyjemnością jest chleb posmarowany masłem i coś słodkiego. Leży w łóżku i ogląda telewizję, ponieważ po udarze nie może chodzić.

Kontynuuj czytanie

PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W CIECHANOWCU

Dnia 25.11.2019 r.  st. szer. pchor. Oksana Mariak i st. szer. pchor. Anna Michrowska jako przedstawicielki Koła Naukowego Logistyki Wojskowej  wraz z opiekunem kpt dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakem udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej oraz różnych aktywności studenckich, jakie stwarza uczelnia.

Spotkanie odbyło się z całym składem osobowym szkoły. Na początku przybliżono strukturę organizacyjną uczelni, jej główne zadania, osiągnięcia i oferowane kierunki studiów. Następnie przybliżono opis Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Ostatnia cześć spotkania było poświęcona zasadom rekrutacji w WAT.

Druga część spotkania odbyła się z klasami wojskowymi. Panie podchorąży opowiadały o życiu studenckim z perspektywy podchorążego. Zostały zasypane pytaniami ciekawskich uczniów głównie z trzecich klas liceum, na które starały się rzetelnie odpowiadać. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Tekst i zdjęcia
szer. pchor. Oksana Mariak
szer. pchor. Anna Michrowska

VI SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE Z UDZIAŁEM KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniach 21-22 listopada odbyły się VI Sopockie Warsztaty Logistyczne organizowane przez koło naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci naszej uczelni: plut. pchor. Gabriel LESIAK oraz st. kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK reprezentowali Koło Naukowe Logistyki Wojskowej naszego wydziału w Sopocie.

Pierwszego dnia po rejestracji uczestników i oficjalnym rozpoczęciu odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm logistycznych takich jak LPP, PEKAES, Uni-logistics, ENPIRE Transport, czy Flex. Studenci naszej uczelni podczas pierwszego bloku warsztatowego uczestniczyli w wystąpieniu p. Karola Podlaskiego z  przedsiębiorstwa Uni-logistics pod tytułem „Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych”, gdzie zdobywali wiedzę na temat projectu cargo. W trakcie drugiego bloku podchorążowie brali udział w wykładzie p. Kajetana Jagłowskiego, z firmy PEKAES. Referent omówił temat pod tytułem „Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL”. Po warsztatach nadszedł czas na wystąpienia studentów i prezentacje przygotowanych referatów. Organizatorzy konferencji podziękowali wszystkim za przybycie, zostały wręczone certyfikaty udziału, a osobom przedstawiającym swoje prace również nagrody, po wytypowaniu najlepszych referatów.

Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne do wyżej wymienionych firm. Pozwoliły one naocznie zapoznać się z zadaniami pracowników np. magazynów wysokiego składowania oraz obserwowania ich pracy. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw zapoznawali gości z historią rozwoju oraz działalnością ich miejsc zatrudnienia.

Udział w warsztatach poszerzył wiedzę członków naszego koła w zakresie logistyki cywilnej i kierunków jej rozwoju. Pozwolił również na poznanie członków logistycznych kół naukowych z wielu miast Polski oraz wymianę z nimi uwag i doświadczeń związanych z logistyką.

 

Autor i zdjęcia

plut. pchor. Gabriel LESIAK
kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019 / 2020 NA WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

W dniu 3 października 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w sali kinowej Klubu WAT. Po tradycyjnym przywitaniu zaproszonych gości, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow pokreślił, że istotą działalności Wydziału jest kształcenie studentów, podchorążych oraz oficerów i pracowników resortu obrony narodowej oraz przedstawił jego nową strukturę.

Dokonał również podsumowania r.a. 2018/2019, jednocześnie wskazując kierunki działalności na nowy rok akademicki w obszarze naukowym i dydaktycznym. Podziękował pracownikom za wytężoną pracę oraz interesariuszom, dzięki którym nasi studenci zdobywają nieocenioną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Przypieczętowaniem przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej było odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” oraz wręczenie symbolicznych indeksów studentom, którzy w procesie rekrutacji na studia uzyskali najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WBL wyróżnił autorów najlepszych prac dyplomowych – licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej –  kierunków studiów obronność państwa oraz logistyka. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektor ds. naukowych oraz Dziekan WBL.

Istotnym punktem uroczystości było wręczenie siedmiu medali pamiątkowych w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Dziekan podziękował również za sprawowanie funkcji Dyrektora w Instytucie Organizacji i Zarządzania oraz Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności.

Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

 

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ WAT NA KONFERENCJI W BUDAPESZCIE

W dniach 15-16.04.2019 r. miała miejsce konferencja w Budapeszcie poświęcona walce z wirusami i sytuacjami kryzysowymi. Nasze koło reprezentowali podchorążowie plut. pchor. Ryszard Radzimiński, kpr. pchor. Karolina Karwasz i kpr. pchor. Andrzej Piotrowski. Studenci uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach wraz ze studentami z Węgier, Słowacji i Czech. Ćwiczenia te pokazały jak ważna jest współpraca pomiędzy organami administracji publicznej i służbami (policja, straż, wojsko). Mamy nadzieje, że takich wyjazdów będzie więcej i życzymy dalszych sukcesów naszym studentom.

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W BUDOWANIU MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Mobilność Wojskowa (pk. „MilMob”). Sympozjum zorganizowane zostało przez Wydział Logistyki WAT pod patronatem honorowym JM Rektora–Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr, hab. inż. Tadeusza SZCZURKA oraz Zarząd Logistyki P-4 pod patronatem honorowym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

Kontynuuj czytanie