PROGRAMY MOBILNOŚCI KRAJOWEJ MOST I MOSTECH

 REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 

 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 31 PAZD
ŹIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2019r.

Rekrutacja do programu MOST: most.uka.uw.edu.pl

Rekrutacja programu MOSTECH:  www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

 

KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

mgr Natalia Pykacz

Dział Organizacji Kształcenia

Budynek 100, pokój 88
tel. 261 839 398
e‑mail:
most.mostech@wat.edu.pl

 

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST i MOSTECH
SEMESTR ZIMOWY
ORAZ ROK AKADEMICKI 2018/2019

15 kwietnia – 15 maja

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST i MOSTECH:
• PROGRAM MOST:  www.most.amu.edu.pl
• PROGRAM MOSTECH:  www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW 
MOST i  MOSTECH w WAT:

Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760
e-mail: most.mostech@wat.edu.pl
 

PLAKAT