PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniu 08.01.2020r.  kpr. pchor. Jakub JASINOWSKI, kpr. pchor. Bartłomiej JĘDRYCHOWICZ i st. szer. pchor. Konrad KOZACZUK jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania udali się do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia zarówno na kierunkach wojskowych, jak i cywilnych oraz zaprezentowania różnych aktywności studenckich.

Kontynuuj czytanie

UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT W AKCJI CHARYTATYWNEJ – SZLACHETNA PACZKA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej po raz kolejny podjęło wyzwanie i wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej – „Szlachetna Paczka”.

W tym roku pomagaliśmy rodzinie z podwarszawskich Łomianek, dokładniej Pani Krystynie. Pani Krystyna mieszkała z siostrą i jej córką w domku. Żyli skromnie, ale na najważniejsze potrzeby wystarczało. Po śmierci siostry sytuacja zaczęła się pogarszać, najpierw niespłacane pożyczki przez siostrzenicę, a około 2 lata temu p. Krystyna przeżyła udar. W międzyczasie dom popadał w coraz większą ruinę. W tej chwili p. Krystyna ma problemy z mówieniem i jest osobą leżącą. Została zupełnie sama, potrzebuje stałej opieki, jednie może liczyć na wsparcie opiekunki z OPS i jej męża. Mieszka w trudnych warunkach bez wody, a prąd jest na kartę. Pani Krystyna utrzymuje się z emerytury w wysokości 1070 zł, jednak po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki i artykuły higieniczne, pozostaje jej około 370 zł na życie. Pani Krystyna, gdy była w pełni sił zajmowała się ogródkiem, teraz największą jej przyjemnością jest chleb posmarowany masłem i coś słodkiego. Leży w łóżku i ogląda telewizję, ponieważ po udarze nie może chodzić.

Kontynuuj czytanie

XII OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, serdecznie zaprasza na XII Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT w Warszawie.
Kontynuuj czytanie

PROMOCJA KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W CIECHANOWCU

Dnia 25.11.2019 r.  st. szer. pchor. Oksana Mariak i st. szer. pchor. Anna Michrowska jako przedstawicielki Koła Naukowego Logistyki Wojskowej  wraz z opiekunem kpt dr inż. Arkadiuszem Jóźwiakem udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej oraz różnych aktywności studenckich, jakie stwarza uczelnia.

Spotkanie odbyło się z całym składem osobowym szkoły. Na początku przybliżono strukturę organizacyjną uczelni, jej główne zadania, osiągnięcia i oferowane kierunki studiów. Następnie przybliżono opis Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Ostatnia cześć spotkania było poświęcona zasadom rekrutacji w WAT.

Druga część spotkania odbyła się z klasami wojskowymi. Panie podchorąży opowiadały o życiu studenckim z perspektywy podchorążego. Zostały zasypane pytaniami ciekawskich uczniów głównie z trzecich klas liceum, na które starały się rzetelnie odpowiadać. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Tekst i zdjęcia
szer. pchor. Oksana Mariak
szer. pchor. Anna Michrowska

VI SOPOCKIE WARSZTATY LOGISTYCZNE Z UDZIAŁEM KOŁA NAUKOWEGO LOGISTYKI WOJSKOWEJ

W dniach 21-22 listopada odbyły się VI Sopockie Warsztaty Logistyczne organizowane przez koło naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci naszej uczelni: plut. pchor. Gabriel LESIAK oraz st. kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK reprezentowali Koło Naukowe Logistyki Wojskowej naszego wydziału w Sopocie.

Pierwszego dnia po rejestracji uczestników i oficjalnym rozpoczęciu odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm logistycznych takich jak LPP, PEKAES, Uni-logistics, ENPIRE Transport, czy Flex. Studenci naszej uczelni podczas pierwszego bloku warsztatowego uczestniczyli w wystąpieniu p. Karola Podlaskiego z  przedsiębiorstwa Uni-logistics pod tytułem „Organizacja i optymalizacja transportu ładunków nienormatywnych z wykorzystaniem naczep oraz kontenerów specjalistycznych”, gdzie zdobywali wiedzę na temat projectu cargo. W trakcie drugiego bloku podchorążowie brali udział w wykładzie p. Kajetana Jagłowskiego, z firmy PEKAES. Referent omówił temat pod tytułem „Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku – wyzwania dla polskiej branży TSL”. Po warsztatach nadszedł czas na wystąpienia studentów i prezentacje przygotowanych referatów. Organizatorzy konferencji podziękowali wszystkim za przybycie, zostały wręczone certyfikaty udziału, a osobom przedstawiającym swoje prace również nagrody, po wytypowaniu najlepszych referatów.

Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne do wyżej wymienionych firm. Pozwoliły one naocznie zapoznać się z zadaniami pracowników np. magazynów wysokiego składowania oraz obserwowania ich pracy. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw zapoznawali gości z historią rozwoju oraz działalnością ich miejsc zatrudnienia.

Udział w warsztatach poszerzył wiedzę członków naszego koła w zakresie logistyki cywilnej i kierunków jej rozwoju. Pozwolił również na poznanie członków logistycznych kół naukowych z wielu miast Polski oraz wymianę z nimi uwag i doświadczeń związanych z logistyką.

 

Autor i zdjęcia

plut. pchor. Gabriel LESIAK
kpr. pchor. Magdalena MAŁYSZEK

 

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ WAT NA KONFERENCJI W BUDAPESZCIE

W dniach 15-16.04.2019 r. miała miejsce konferencja w Budapeszcie poświęcona walce z wirusami i sytuacjami kryzysowymi. Nasze koło reprezentowali podchorążowie plut. pchor. Ryszard Radzimiński, kpr. pchor. Karolina Karwasz i kpr. pchor. Andrzej Piotrowski. Studenci uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach wraz ze studentami z Węgier, Słowacji i Czech. Ćwiczenia te pokazały jak ważna jest współpraca pomiędzy organami administracji publicznej i służbami (policja, straż, wojsko). Mamy nadzieje, że takich wyjazdów będzie więcej i życzymy dalszych sukcesów naszym studentom.

SUKCES KÓŁ NAUKOWYCH W MILITARY TECHNICAL ACADEMY W RUMUNII

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli czołowe miejsca oraz wyróżnienia za referaty prezentowane podczas międzynarodowej studenckiej konferencji CERC w Military Technical Academy w Bukareszcie w dniach 23 ‒ 25 kwietnia.

Tegoroczna edycja, odbywająca się w roku rozpoczęcia prezydencji Rumunii w Unii Europejskiej była rekordowa. Zgłoszonych zostało 266 referatów, a udział wzięło 325 studentów z 11 krajów reprezentujących 24 uczelnie. Konferencja została podzielona na 19 paneli tematycznych.

Dużym sukcesem zakończył się panel Intercultural and Professional Developping through ERASMUS+ Mobilities, w którym wystąpiło aż 24 studentów. Drugie miejsce zajęła w nim  kpr. pchor. Patrycja Wojda z Koła Naukowego Logistyki Stosowanej wygłaszając referat nt. „Impact of Participation in ERASMUS+ Programme on the Development of Students Professional Competences”.

Ponadto wyróżnienia otrzymali plut. pchor. Daniel Borzuchowski i plut. pchor. Łukasz Czerniak z Koła Naukowego Logistyki Wojskowej w panelu Military Science.

Wojskowa Akademia Techniczna była również współorganizatorem wydarzenia. Uczelnię reprezentowali kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak z Wydziału Logistyki.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. 
Military Technical Academy

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ NA VI KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW WIWAT 2018

W dniach 4 – 6 grudnia 2018r. przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej st. kpr. pchor. Magdalena Małyszek oraz st. kpr. pchor. Gabriel Lesiak uczestniczyli w VI edycji Konferencji Młodych Naukowców wiWAT 2018. Wydarzenie miało miejsce w ośrodku konferencyjno – szkoleniowym 4 Żywioły Falenty.

Konferencję otworzyła pani prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, profesor WAT. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym ppłk dr inż. Rafała Kasprzyka pt. „Nie tylko techniczne wyzwania cyberprzestrzeni”. W kolejnych sesjach plenarnych występowali doktoranci i studenci, którzy mieli odpowiednio po 20 i 15 minut na wystąpienia. Zakres tematyczny wystąpień obejmował prawie wszystkie kierunki studiów prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej, m.in.: logistykę, biogospodarkę, budownictwo, chemię, elektronikę i telekomunikację, informatykę, czy cyberbezpieczeństwo. Konferencja zakończyła się obradami komisji. Wręczono certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody dla laureatów. Ostatniego dnia pani prorektor oficjalnie zamknęła VI Konferencję wiWAT 2018.

Kontynuuj czytanie