ROZWIĄZANIE GRUPY NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X3N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70378
70384

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70322
70333
70351
70352
70357
70376

PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI 2017/18L STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE

Starości grup stacjonarnych proszeni są do Dziekanatu WLO (pok. 0.05) z legitymacjami swoich grup w celu ich przedłużenia w dniach 20.03. – 30.03.2018 r. W godzinach pracy Dziekanatu.
*****************************************************************************************
Starości grup niestacjonarnych proszeni są o dostarczenie legitymacji w czasie dyżuru w pok. 0.05. na zjeździe 24.03 – 25.03.2018 r.

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70323
70327
70332
70334
70356
70382

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70329
70330
70349
70379
70381
Do grupy F7X3N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70320
70351
70354
70365
70377
70378

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy, ale tylko w stosunku 1:1

**** PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI 2017/18Z STACJONARNE I NIESTACJONARNE ****

Starości grup stacjonarnych proszeni są do Dziekanatu WLO (pok. 0.05) z legitymacjami swoich grup w celu ich przedłużenia w dniach 23.10. – 27.10.2017. W godzinach pracy Dziekanatu.

*****************************************************************************************

W dniu 29.10 (niedziela) starości grup niestacjonarnych proszeni są o dostarczenie legitymacji w czasie dyżuru w pok. 0.05.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 30 września 2017 r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego  stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
  • szkolenie biblioteczne.

 

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
    (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” – EDYCJA XVIII

W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII.

Studia były realizowane przez Instytut Logistyki WLO. Kierownikiem studiów był dr inż. Tomasz Kochański.

W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów. Kontynuuj czytanie