UWAGA STUDENCI I ROKU

Studenci I roku – Obronność Państwa, którzy uczestniczyli w dniu 08.03.2018 roku w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych proszeni są o odbiór „Zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych”. Odbiór tylko osobiście przez osobę szkoloną z dokumentem potwierdzającym tożsamość w godz. 7:47÷15:15 w pok. 127÷128 w bud. 100Proszę o odbiór w/w dokumentów do dnia 20.04.2018 roku.

KURS OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

W dniu 04 grudnia br. ruszyła następna edycja kursu „ Ochrona Obiektów Wojskowych”. Celem kursu jest przygotowanie szkolonych do organizowania i realizacji zadań związanych z problematyką ochrony fizycznej i całego procesu wspomagania technicznego obiektów wojskowych.

Program kursu obejmuje następujące zasadnicze obszary tematyczne:

–  Ochrony obiektów wojskowych,
–  Konwojowanie mienia,
–  Ochrona wojsk w PKW,
–  Zamówienia publiczne w ochronie obiektów wojskowych,
–  Techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów wojskowych.

W kursie uczestniczy 24 słuchaczy, którzy szkolić się będą do 15.12.2017 roku.

TRZECIA EDYCJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO “OCHRONA OBIEKTÓW WOJSKOWYCH”

W dniu 11.09.2017 r. rozpoczęła się trzecia edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 11.09 do 22.09.2017 r. Uczestniczy w niej 27 słuchaczy z różnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP z całego kraju.​​