KONFERENCJA SZKOLENIOWO – METODYCZNA W OBSZARZE STANDARYZACJI OPERACYJNEJ

W dniach 22–23.11.2017 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła się doroczna konferencja szkoleniowo – metodyczna z zakresu standaryzacji operacyjnej nt. ,,Wsparcie rozwoju zdolności operacyjnych poprzez działania w obszarze standaryzacji operacyjnej z uwzględnieniem propozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.
 
Konferencja miała na celu m.in. optymalizację współpracy pomiędzy komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi RON w procesie wdrażania doktryn i dokumentów doktrynalnych, harmonizację planów opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów na lata 2018–2021.
 
Dokonano również harmonizacji projektu Planu opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających na poziomie polityczno-wojskowym na lata 2018–2021 z projektem Planu opracowania, aktualizacji dokumentów doktrynalnych i uzupełniających na poziomie strategiczno-operacyjnym na lata 2018–2021.
 
W odprawie udział wzięli m.in. Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Obrony Wybrzeża, 3 Flotylli Okrętów, Narodowego Centrum Kryptologii oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej reprezentował por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak.