WIZYTA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W ramach programu natowskiego DEEP, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 16-19 października br. w  Wojskowym Instytucie w Żytomierzu na Ukrainie przebywała z roboczą wizytą delegacja polskich specjalistów realizujących zadania w ramach wspomnianego programu.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

– Piotr CIĘŻKI – główny koordynator programu DEEP na Ukrainę,

– mjr Dariusz CHMIELEWSKI – specjalista z zakresu technologii informatycznych,

– Marek KALWASIŃSKI – specjalista z zakresu systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w armiach NATO.

Delegacja została zapoznana ze strukturą i zadaniami instytutu w czasie panelu prezentacyjnego, a następnie przystąpiono do prac w zespołach roboczych w kierunkowych dziedzinach poszczególnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem spotkała się tematyka funkcjonowania procesów logistycznych i ich wspomagania systemami informatycznymi.

Ożywioną dyskusję wzbudził panel przedstawiający proces tworzenia i transformacji zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duża ilość zapytań i  próśb o wyjaśnienie kwestii dotyczyła podziału kompetencji i zadań w funkcjonującym systemie logistycznym.

Członkom delegacji zaprezentowano bazę szkoleniową Instytutu oraz realizowany rzeczywisty proces szkoleniowy kadetów kobiet i mężczyzn.

W panelu końcowym wymieniono się poglądami nt. dalszej współpracy,  realizacji zamierzeń w ramach programu DEEP NATO.