LISTA PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI STUDENTÓW KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ ZARZĄDZANIE

Obronność państwa – studia stacjonarne I stopnia

Obronność państwa – studia stacjonarne II stopnia

Obronność państwa – studia niestacjonarne I stopnia

Obronność państwa – studia niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie – studia stacjonarne I stopnia

Zarządzanie – studia stacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne II stopnia