KONKURS REKTORA WAT

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w Kole naukowym WAT. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania reprezentowali studenci: Tobiasz KLOCHOWICZ oraz Maciej WRÓBEL z autorską pracą pt. „Interaktywna Makieta Logistyczna” realizowanej w ramach Koła Naukowego Logistyki Stosowanej pod patronatem opiekun mgr inż. Katarzyny Głodowskiej. Do konkursu zgłosiło się 9 zespołów reprezentowanych przez koła naukowe WAT. Konkurencja była duża, komisja zaciekawiona wszelkimi pracami.

Członkowie Koła postanowili zastosować dostępne na rynku klocki LEGO Mindstorms EV3 w celu realizacji projektu. Okazały się one być najlepszą rozwiązaniem do realizacji założonego celu. Atutami pracy było

  • Możliwość odwzorowania wielu procesów logistycznych
  • Duża gama elementów i czujników
  • Łatwość, a za razem duży wachlarz możliwości programowania

 Studenci mieli nie lada wyzwanie, aby zbudować model makiety który w jak najbardziej realistyczny sposób odda ich pomysł. Należy zaznaczyć, że klocki te nie posiadają gotowych schematów, zatem każdy projekt jest całkowicie autorski. Połączenie teoretycznego założenia z praktyczną budową makiety była powodem wielu dyskusji. Metodą prób i błędów oraz obserwacji postawały kolejne części sortownika. Z upływem czasu projekt nabierał kolejnych funkcji. Powstał również wózek widłowy, który stał się świetnym uzupełnieniem bazy makiety. Równocześnie z powstawaniem budowli rozbudowywał się program do sterowania sortownikiem. Tu również studenci łączyli siły, jak również wspierali się pomysłami specjalistów. Dzięki temu członkowie koła mają już bibliotekę pomysłów na kolejne ulepszenia makiety, jak również dodanie kolejnych części projektu. Stan pracy został zweryfikowany i oceniony przez recenzenta, co było również wymogiem zakwalifikowania się do konkursu.

Podczas Konkursu Rektora rywalizacja była wyrównana, a poziom prac nad wyraz wysoki. Było to pierwsze uczestnictwo naszych studentów Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY POLSKIMI KOLEJAMI PAŃSTWOWYMI S.A. A WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

W dniu 17 października zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. a Wojskową Akademia Techniczną. Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu PKP S.A Krzysztofa Mamińskiego i Członka Zarządu PKP S.A. Mirosława Antonowicza, a ze strony WAT przez Pana Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT.

Strony będą realizować wzajemną współpracę, w szczególności w obszarach: wdrożenia nowych technologii w transporcie kolejowym, rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej i usługowej, rozwoju obszarów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, wdrażania innowacyjnych usług transportowo-logistycznych w Grupie PKP. Współpraca, o której mowa będzie prowadzona szczególnie w zakresie inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, prowadzenia zajęć dydaktycznych z udziałem osób ze strony PKP S.A., współpracy w tworzeniu i opracowaniu programów kształcenia studiów podyplomowych dotyczących obszarów tematycznych zgodnych z profilem działalności Stron, stworzenia przestrzeni do wymiany informacji pomiędzy studentami, absolwentami a PKP S.A. w zakresie określonym w ramach wzajemnej współpracy, współorganizowania konferencji naukowych i wydarzeń, nakierunkowanych na realizację przedmiotu współpracy.