– szkola

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie określające zakres wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych podpisali 8 lipca 2021 r. rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i komendant-rektor WSPol insp. dr hab. Iwona Klonowska.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. To jedyna placówka w kraju przygotowująca kadry kierownicze Policji oraz oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Read more WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ POLICJI W SZCZYTNIE

Zapraszam studentów oraz nauczycieli akademickich

na wykład otwarty pt.: „Współczesne kierunki rozwoju logistyki”,

który wygłosi Profesor Maciej Stajniak z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Wykład odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Logistyki.

Dziekan WLO dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT

 

Read more ZAPROSZENIE

Back to top