UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WAT W AKCJI CHARYTATYWNEJ – SZLACHETNA PACZKA

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej po raz kolejny podjęło wyzwanie i wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej – „Szlachetna Paczka”.

W tym roku pomagaliśmy rodzinie z podwarszawskich Łomianek, dokładniej Pani Krystynie. Pani Krystyna mieszkała z siostrą i jej córką w domku. Żyli skromnie, ale na najważniejsze potrzeby wystarczało. Po śmierci siostry sytuacja zaczęła się pogarszać, najpierw niespłacane pożyczki przez siostrzenicę, a około 2 lata temu p. Krystyna przeżyła udar. W międzyczasie dom popadał w coraz większą ruinę. W tej chwili p. Krystyna ma problemy z mówieniem i jest osobą leżącą. Została zupełnie sama, potrzebuje stałej opieki, jednie może liczyć na wsparcie opiekunki z OPS i jej męża. Mieszka w trudnych warunkach bez wody, a prąd jest na kartę. Pani Krystyna utrzymuje się z emerytury w wysokości 1070 zł, jednak po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki i artykuły higieniczne, pozostaje jej około 370 zł na życie. Pani Krystyna, gdy była w pełni sił zajmowała się ogródkiem, teraz największą jej przyjemnością jest chleb posmarowany masłem i coś słodkiego. Leży w łóżku i ogląda telewizję, ponieważ po udarze nie może chodzić.

Kontynuuj czytanie

KONKURS REKTORA WAT

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w Kole naukowym WAT. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania reprezentowali studenci: Tobiasz KLOCHOWICZ oraz Maciej WRÓBEL z autorską pracą pt. „Interaktywna Makieta Logistyczna” realizowanej w ramach Koła Naukowego Logistyki Stosowanej pod patronatem opiekun mgr inż. Katarzyny Głodowskiej. Do konkursu zgłosiło się 9 zespołów reprezentowanych przez koła naukowe WAT. Konkurencja była duża, komisja zaciekawiona wszelkimi pracami.

Członkowie Koła postanowili zastosować dostępne na rynku klocki LEGO Mindstorms EV3 w celu realizacji projektu. Okazały się one być najlepszą rozwiązaniem do realizacji założonego celu. Atutami pracy było

  • Możliwość odwzorowania wielu procesów logistycznych
  • Duża gama elementów i czujników
  • Łatwość, a za razem duży wachlarz możliwości programowania

 Studenci mieli nie lada wyzwanie, aby zbudować model makiety który w jak najbardziej realistyczny sposób odda ich pomysł. Należy zaznaczyć, że klocki te nie posiadają gotowych schematów, zatem każdy projekt jest całkowicie autorski. Połączenie teoretycznego założenia z praktyczną budową makiety była powodem wielu dyskusji. Metodą prób i błędów oraz obserwacji postawały kolejne części sortownika. Z upływem czasu projekt nabierał kolejnych funkcji. Powstał również wózek widłowy, który stał się świetnym uzupełnieniem bazy makiety. Równocześnie z powstawaniem budowli rozbudowywał się program do sterowania sortownikiem. Tu również studenci łączyli siły, jak również wspierali się pomysłami specjalistów. Dzięki temu członkowie koła mają już bibliotekę pomysłów na kolejne ulepszenia makiety, jak również dodanie kolejnych części projektu. Stan pracy został zweryfikowany i oceniony przez recenzenta, co było również wymogiem zakwalifikowania się do konkursu.

Podczas Konkursu Rektora rywalizacja była wyrównana, a poziom prac nad wyraz wysoki. Było to pierwsze uczestnictwo naszych studentów Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WIZYTY STUDYJNE STUDENTÓW WLO WAT W CENTRUM LOGISTYCZNYM MOSTVA SP. Z O.O.

W dniach 11.04, 25.04, 26.04 oraz 09.05.2019 r., 53 studentów Wydziału Logistyki WAT reprezentujących grupy wojskowe i cywilne IV roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw uczestniczyło w wyjazdach studyjnych w Centrum Logistycznym Mostva sp. z o.o. w Mszczonowie, koordynowanych przez dr Paulinę Zamelek w ramach przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji studium przypadku „Planowanie kosztów transportu pomiędzy centrami dystrybucji”. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich pracowników Firmy Mostva sp. z o.o. zaangażowanych w przyjęcie naszych studentów oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kontynuuj czytanie

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ WAT NA KONFERENCJI W BUDAPESZCIE

W dniach 15-16.04.2019 r. miała miejsce konferencja w Budapeszcie poświęcona walce z wirusami i sytuacjami kryzysowymi. Nasze koło reprezentowali podchorążowie plut. pchor. Ryszard Radzimiński, kpr. pchor. Karolina Karwasz i kpr. pchor. Andrzej Piotrowski. Studenci uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach wraz ze studentami z Węgier, Słowacji i Czech. Ćwiczenia te pokazały jak ważna jest współpraca pomiędzy organami administracji publicznej i służbami (policja, straż, wojsko). Mamy nadzieje, że takich wyjazdów będzie więcej i życzymy dalszych sukcesów naszym studentom.

ZŁOTY MEDAL W MISTRZOSTWACH W PŁYWANIU

W dniach 27-28 lutego 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, które miały na celu wyłonienie najlepszych żołnierzy sportowców w pływaniu.  Zawody odbyły się w obiektach sportowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Wśród zawodników znaleźli się również przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej, którym przewodził kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin Przybylski. Reprezentanci WAT zdobyli 8 złotych i 9 srebrnych medali.
W kategorii wiekowej od 36 lat zaszczytny złoty medal w pływaniu na 50 m stylem dowolnym zdobyła Pani mjr Anna Borucka z Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki WAT.

Jesteśmy dumni z naszego oficera i życzymy Pani mjr kolejnych sukcesów sportowych i niesłabnącej kondycji sportowej.

PRZEGLĄD NAUK O OBRONNOŚCI JEST JUŻ NA PLATFORMIE INDEX COPERNICUS

Nasze czasopismo naukowe Przegląd Nauk o Obronności jest już widoczne na platformie Index Copernicus pod adresem www.defencesciencereview.com.pl. W tej chwili trwa proces uzupełniania danych, testowania i pozycjonowania w światowym Internecie – chodzi o widoczność dla wyszukiwarek. W najbliższym czasie Państwa artykuły zostaną indeksowane przez Google Scholar,
a wskazane przez recenzentów artykuły otrzymają numery DOI.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Informuję, że egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów i analiza systemowa” profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne (semestr letni 2017/2018) odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Sali 54/62 o godz. 13:30.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT

EGZAMIN POPRAWKOWY

Informuję, że egzamin poprawkowy III termin z przedmiotu „Inżynieria systemów logistycznych”, studia stacjonarne i niestacjonarne (semestr letni 2017/2018) odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Sali 54/62 o godz. 14:15.

Dr. hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT