WIZYTA PANI SENATOR ANNY MARII ANDERS

W dniu 9 października 2018 r. przy okazji prezentacji wystawy w Klubie WAT pt. „Generał Władysław Anders – żołnierz, polityk, patriota” oraz filmu „Generał polskich nadziei… Władysław Anders 1892-1970″, w Wydziale Logistyki odbyła się już druga wizyta Pani senator Anny Marii Anders, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, sekretarza stanu w KPRM w naszym budynku 135. Dostojnych Gości m.in.: doradcę min. Arkadiusza Urbana, dyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego, a także Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT przywitał dziekan Wydziału Logistyki płk dr. hab. Szymon Mitkow. Została złożona wiązanka kwiatów przed tablicą upamiętniającą generała broni Władysława Andersa na Wydziale Logistyki WAT.

WIZYTA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W ramach programu natowskiego DEEP, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 16-19 października br. w  Wojskowym Instytucie w Żytomierzu na Ukrainie przebywała z roboczą wizytą delegacja polskich specjalistów realizujących zadania w ramach wspomnianego programu.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

– Piotr CIĘŻKI – główny koordynator programu DEEP na Ukrainę,

– mjr Dariusz CHMIELEWSKI – specjalista z zakresu technologii informatycznych,

– Marek KALWASIŃSKI – specjalista z zakresu systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w armiach NATO.

Delegacja została zapoznana ze strukturą i zadaniami instytutu w czasie panelu prezentacyjnego, a następnie przystąpiono do prac w zespołach roboczych w kierunkowych dziedzinach poszczególnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem spotkała się tematyka funkcjonowania procesów logistycznych i ich wspomagania systemami informatycznymi.

Ożywioną dyskusję wzbudził panel przedstawiający proces tworzenia i transformacji zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duża ilość zapytań i  próśb o wyjaśnienie kwestii dotyczyła podziału kompetencji i zadań w funkcjonującym systemie logistycznym.

Członkom delegacji zaprezentowano bazę szkoleniową Instytutu oraz realizowany rzeczywisty proces szkoleniowy kadetów kobiet i mężczyzn.

W panelu końcowym wymieniono się poglądami nt. dalszej współpracy,  realizacji zamierzeń w ramach programu DEEP NATO.

 

WIZYTA UCZNIÓW Z II LO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dnia 10.10.2017r. Wydział Logistyki WAT odwiedzili uczniowie II LO w Tomaszowie Mazowieckim.  W spotkaniu wzięło udział 52 uczniów z klas o profilach matematyczno-fizycznym oraz matematyczno-chemicznym. Podczas zwiedzania murów Wydziału Logistyki przyszli kandydaci na studentów WAT mieli okazję poznać życie studenckie. Uczestniczyli oni  w zajęciach prowadzonych przez wykładowców naszego Wydziału, którzy przybliżyli im tematykę:

  • magazynu jako elementu łańcucha logistycznego;
  • charakterystyki pracy spedytora​ – z wykorzystaniem programu Trans.edu;
  • wprowadzenia do cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia Parku Techniki Wojskowej WAT i zapoznania się z wojskowymi pojazdami mechanicznymi.

Za szczególne zaangażowanie  oraz pomoc w promocji Wydziału Logistyki dziękujemy
dr Monice Szyłkowskiej, mgr inż. Magdalenie Kijek, mgr inż. Paulinie Zdunek oraz Pracownikom Parku Techniki Wojskowej.

 

WIZYTA DELEGACJI WAT W ODESSIE

W dniach 11.09-14.09 br. miała miejsce wizyta ekspertów WAT w Odeskiej Akademii Wojskowej (OAW). Była to kontynuacja realizacji programu NATO “DEEP”, w którym WAT bardzo aktywnie uczestniczy już trzeci rok.
W składzie naszej delegacji był koordynator ds. współpracy z Ukrainą Piotr Ciężki, adiunkt Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Piotr Zalewski oraz przedstawiciel Wydziału Logistyki – Marek Kalwasiński. Ze strony ukraińskiej w spotkaniach uczestniczyli: zastępca komendanta Akademii ds. szkolenia płk Oleg Maslij, szef katedry organizacji zabezpieczenia tyłów płk Denis Lisowienko, szef katedry zabezpieczenia tyłów płk Nikołaj Hrupało, szef katedry techniki samochodowej płk Aleksander Łysyj, szef grupy wojskowej współpracy międzynarodowej mjr Władimir Susłow i inni.
Wizyta miała charakter roboczy. Omawiana była tematyka współpracy dwustronnej w dziedzinie logistyki oraz kwestie udostępnienia stronie ukraińskiej pomocy merytorycznej przy przejściu systemu zabezpieczenia tyłowego do sytemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO oraz organizacji kształcenia w tej dziedzinie. Na prośbę strony ukraińskiej zaprezentowane zostały doświadczenia SZ RP we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzaniem logistyką. Panel ten cieszył się wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników spotkania. W dniach 09-12.10.2017r. planowana jest w ramach programu DEEP rewizyta przedstawicieli OAW w naszej Akademii.