– WLO

Szanowni Państwo!

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT oraz Instytut Bezpieczeństwa i Obronności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w otwartym konkursie na esej na wybrany temat z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa realizowany z okazji 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

KONKURS DEDYKOWANY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH! Przewidziane są nagrody rzeczowe …

Read more KONKURS Z OKAZJI 70-LECIA POWSTANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE

W dniu 05 października 2021 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w sali kinowej Klubu WAT.

Po złożeniu meldunku przez płk. dr. inż. Jarosława Zelkowskiego został wspólnie odśpiewany hymn państwowy.

Następnie Pan Dziekan płk dr hab. Szymon MITKOW przywitał gości i rozpoczął przemówienie. …

Read more INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

 – AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – VII EDYCJA


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Read more STUDIA PODYPLOMOWE


CELE STUDIÓW
Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.
Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Read more STUDIA PODYPLOMOWE – INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI – II EDYCJA

We wtorek 6 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce. Inicjatorem podpisania porozumienia był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Aresztu Śledczego: pan płk Radosław Salak, Zastępca Dyrektora Aresztu: mjr Aneta Maicka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu: ppor. Edyta Kulesza oraz Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT: płk dr inż. Jarosław Zelkowski, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT: dr Patrycja Bryczek-Wróbel, Zastępca Dyrektora IBO WLO WAT: dr Natalia Moch oraz dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha, adiunkt w IBO WLO WAT.

Read more POROZUMIENIE WAT Z ARESZTEM ŚLEDCZYM W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów oraz Dyrekcji Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym pt.

RYZYKO CYFROWE I ZASTOSOWANIE ICT W ROZWOJU ORGANIZACJI.

Seminarium wpisane jest w realizację zadań grantu badawczego UGB 864/2021.
Wydarzenie odbędzie się w dn. 30.06.2021 w godzinach 12:00-14:00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: Seminarium WAT.

Read more SEMINARIUM NAUKOWE – RYZYKO CYFROWE I ZASTOSOWANIE ICT W ROZWOJU ORGANIZACJI

Back to top