– WLO

25 września w Wydziale Logistyki rozpoczęła się XXVIII edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dziekana WLO płk dr hab. Szymona MITKOWA, w obecności zastępcy dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NATO Standardization Office) Dieter'a Schmaglowskiego, kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk. Mariusza Gontarczyka, zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Pana Ryszarda …

Read more XXVIII EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

W dniu 18.09.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny na STE major realizowany przez Instytut Logistyki. Nazwa kursu - Wyższy kurs zabezpieczenia logistycznego - edycja 2.Celem kursu  jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i …

Read more WYŻSZY KURS ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO – EDYCJA 2.

W dniu 7 sierpnia br. nasz Wydział zaszczycił swoją obecnością minister prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI, a wraz z Nim przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW), m.in. dyrektor płk Robert Kurowski. Gości oprowadzali rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, kanclerz mgr Adam WRONECKI, dziekan WLO płk dr hab. Szymon MITKOW, zastępca kanclerza …

Read more PODSEKRETARZ STANU MON PROF. DR HAB. WOJCIECH FAŁKOWSKI W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII.

Studia były realizowane przez Instytut Logistyki WLO. Kierownikiem studiów był dr inż. Tomasz Kochański.

W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów.

Read more UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” – EDYCJA XVIII

W dniu 22 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Sławomirem PĄCZKIEM. W uroczystości podpisania porozumienia ze strony WLO uczestniczyli z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad STAŃCZYK …

Read more POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DEPARTAMENTEM BUDŻETOWYM MON

W czwartek 1 czerwca 2017 roku na terenie strzelnicy pistoletowej przy ul. Galileusza odbył się Piknik Studencki Wydziału Logistyki. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:30 i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Piknik rozpoczął swoim przemówieniem Dziekan Wydziału Logistyki WAT płk. dr. hab. Szymon Mitkow. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska oraz Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Lucjan Śnieżek. Przy muzyce i grillu bawiło się szerokie grono studentów i liczna kadra WLO. WRS Wydziału Logistyki jako organizatorzy zapewnili rozrywkę dla koleżanek i kolegów w postaci różnych konkurencji zespołowych: przeciąganie liny, zakręcony wyścig, bieg z jajkiem na łyżce i sztafeta. Zwycięzcy otrzymywali drobne upominki od władz Wydziału. Do tańca uczestników zabawy zachęcił utwór zespołu Laïs ‘t Smidje, gdzie w takt muzyki zatańczyli znaną w kręgu studenckim tzw. „belgijkę”.

Read more PIKNIK STUDENCKI WYDZIAŁU LOGISTYKI – 01.06.2017 r.

Back to top