– wyklad

Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza studentów i pracowników WAT na wykład otwarty pt."Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych", który przeprowadzi  mł. insp. Jacek Walaszczyk, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Opowie on o swoich doświadczeniach z pracy w tej instytucji. Wykład odbędzie …

Read more WYKŁAD OTWARTY

Amerykański punkt widzenia na zjawisko wojny informacyjnej.

Pierwszego kwietnia b.r. Wydział Logistyki WAT miał przyjemność gościć prof. Patricka Bella związanego z George Washington University oraz Florida International University, który specjalizuje się w badaniach nad naturą wojny informacyjnej. Prof. Bell zaprezentował zgromadzonym w auli słuchaczom wyniki własnych dociekań naukowych wskazując na ewolucję omawianego zjawiska podczas wykładu nt. „Information Warfare in the Digital Age: Social Media, Strategic Narratives and the New Security Dilemma”. Prof. Bell zwrócił uwagę na współczesne możliwości wykorzystania informacji dzięki technologii powszechnej komunikacji międzyludzkiej odbywającej się w jednym miejscu i czasie. Pozwala to minimalnym nakładem pracy wywoływać poważne turbulencje społeczne, polityczne, jak również wojskowe. Jeden, odpowiednio skonstruowany przekaz medialny potrafi wywołać implikację w postaci zyskania aprobaty opinii międzynarodowej dla rozgrywającej się dowolnym kraju rewolucji, jak również zaktywizować miliony ludzi i ukierunkować wspólny wysiłek w jednym celu. Prof. Bell wskazał, że nowym polem walki w XXI wieku jest świadomość ogólnospołeczna, którą można kształtować stosując techniki i środki nowoczesnej wojny informacyjnej. Prof. Bell wyraził chęć nawiązania współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, co znalazło swój wyraz w zaproszeniu szacownego gościa do udziału w pracach nad wydawanym przez Wydział Logistyki czasopismom poświęconym studiom nad kompleksowo rozumianym bezpieczeństwem.

Read more WYKŁAD GOŚCINNY PROF. PATRICKA BELLA

Zapraszam studentów oraz nauczycieli akademickich

na wykład otwarty pt.: „Współczesne kierunki rozwoju logistyki”,

który wygłosi Profesor Maciej Stajniak z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Wykład odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Logistyki.

Dziekan WLO dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT

 

Read more ZAPROSZENIE

W dniu 8 marca  br. – Sala Senatu – godziny 3-4 lekcyjna (9.50 – 11.35) odbędzie się wykład w języku angielskim płk prof. Harald Gell’a przewodniczącego Grupy ds. Implementacji Inicjatywy Wymiany Studentów Wojskowych.

Temat: “Idea of Students Exchange in Frame of Erasmus+ and Military Erasmus - Possibilities and Benefits

Wykład będzie …

Read more WYKŁAD PŁK PROF. HARALD GELL’A

Back to top