Informujemy, że wykładowca podał termin poprawkowy dla modułu “Statystyka”.
Zaliczenie odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. o godz. 9:50 w s. 203/bud. 65.