Informujemy, że w dniu 5.XII o godz. 9:50 odbędzie się 2 poprawka egzaminu z przedmiotu Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych (dot. grup: P7X1S1, P7X2S1 oraz P7X3S1).