Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie WLO (pok. 0.05): do dnia 19.07.2019 r. (piątek)

https://wlo.wat.edu.pl/studenci/druki/

WNIOSKI MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ, NANIEŚĆ POPRAWKĘ NA JUŻ ZŁOŻONYM ORAZ WNIOSEK WYCOFAĆ