TERMIN ZALICZENIA LABORATORIUM STUDIA STACJONARNE 2016/17L – METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE

**** Termin zaliczenia laboratorium studia stacjonarne 2016/17L- Metrologia i systemy pomiarowe ****

Zaliczenie z przedmiotu “Metrologia i systemy pomiarowe”(laboratorium) odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. następująco:

* 1-4 godz. w s. 14/19 – dla osób, które miały zajęcia z mgr inż. Wojciechem Chrzanowskim oraz dr inż. Adamem Woźniakiem;
* 5-6 godz. w s. 15/21 – dla osób, które miały zajęcia tylko z mgr inż. Wojciechem Chrzanowskim.

Dodaj komentarz