TERMINY EGZAMINÓW

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grupy WLO18PX1N1 godz. 1-2. w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grupy WLO18PK1N2 godz. 3-4 w dniu 29.VI s. 517/135

  • Egzamin z przedmiotu Prawa człowieka we współczesnych systemach prawno-politycznych dla grup WLO18PC1S2; WLO18PK2S2; WLO18PK1S2 w dniu 24 czerwca godz. 5-6 AULA/135;

  • Egzamin z przedmiotu Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych dla grup WLO18PX1S1; WLO18PX2S1 w dniu 24 czerwca godz. 3-4 AULA/135.

 

Z poważaniem,
Wawrzyniec Kowalski