UBEZPIECZENIE OD NNW NA ROK AKADEMICKI 2017 / 2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Informacje podstawowe:

  • zakład ubezpieczeń:       InterRisk TU  A. Vienna Insurance Group
  • okres ubezpieczenia:       01.10.2017r. – 30.09.2018r.
  • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
  • w zakresie ochrona dla osób:

– uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,

– rekreacyjnie uprawiających sport,

  • UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej)
  • sumy ubezpieczenia oraz składki:
  Wariant I Wariant II Wariant III
Nr polisy EDU-A/P 048362 EDU-A/P 048365 EDU-A/P 048366
Suma ubezpieczenia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Składka roczna 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia:

Zgłaszanie szkód:

 

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

 

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

  • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku – np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
  • legitymacja studencka.

 

Broker ubezpieczeniowy:

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: mariola.burzec@mentor.pl

Dodaj komentarz