W dniu 7 grudnia br. w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w bud. 135 odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci generała broni Władysława Andersa. Cała społeczność naszego Wydziału jest niezwykle dumna również z tego, że nowej auli WLO nadano imię gen. broni Władysława Andersa na mocy uchwały Senatu WAT.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Dominik Smyrgała, biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON płk Dariusz Ryczkowski, przedstawiciele Garnizonu Warszawa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński,  prezes Kapituły Medalu „Zło dobrem zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, kadra, pracownicy i podchorążowie WAT.

Dziekan WLO płk dr hab. Szymon Mitkow złożył meldunek o gotowości do uroczystości, następnie głos zabrał JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, który powiedział: „Uroczystość odsłonięcia tablicy gen. broni Władysława Andersa i nazwania Jego imieniem nowej auli Wydziału Logistyki jest wielkim honorem dla całej społeczności akademickiej WAT. Aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy gen. broni Władysława Andersa dokonali córka generała, senator Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Dominik Smyrgała i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Poświęcenia tablicy dokonał biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek w obecności proboszcza parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej ks. płk. dr. Jana Domiana i kapelana WAT ks. kan. Mjr. dr. Ireneusza Birusia. Kwiaty przed tablicą gen. Andersa złożyła delegacja w składzie: senator Anna Maria Anders, minister Dominik Smyrgała i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Podczas uroczystości w Auli im. generała broni Władysława Andersa w Wydziale Logistyki była projekcja filmu o życiu i dokonaniach generała pt. „Generał polskich nadziei…”, a na koniec wszyscy goście mieli okazję do zwiedzenia wystawy poświęconej gen. Andersowi.