Spotkanie informacyjne dotyczące programów Most/Mostech odbędzie się 25 października o godz. 9:50 w budynku 62, sala 55.

Karol Wilk
Koordynator Programu Erasmus+