*** UWAGA DYPLOMANCI ***

Przypominamy, że studenci podchodzący do egzaminu dyplomowego w czerwcu br. zobowiązani są złożyć nw. dokumenty (zgodnie z terminarzem dyplomowania dla danego kierunku):

  • kartę informacyjną dyplomanta
  • potwierdzenie uiszczonej na indywidualny numer konta studenta opłaty za dyplom – 60 zł (lub 100 złotych w przypadku wniosku o odpis w j. obcym)
  • wniosek o odpis w j. obcym (opcjonalnie)

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres justyna.arent@wat.edu.pl. Zbieranie zdjęć do dyplomu odbędzie się w późniejszym terminie.