WIZYTA AMERYKANÓW

W ramach współpracy międzynarodowej z inicjatywy Wydziału Logistyki dnia 4 kwietnia 2017 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli wojsk amerykańskich w Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódca 16 Batalionu Logistycznego ppłk Brian Ketz, razem ze swoimi oficerami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcia operacyjne kpt. Christpher Miles i do spraw logistyki ppor. Even Kowalski, w ramach realizacji zajęć na kursach kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) i porucznika (porucznika marynarki), a także kursu doskonalącego ,,Organizacja zabezpieczenia logistycznego” wygłosił wykład. Podczas którego przybliżył informacje na temat  zadań, przeznaczenia i możliwości batalionu logistycznego. Szczegółowo zostały omówione struktury organizacyjne podległych pododdziałów z wyszczególnieniem sił i środków w postaci liczby żołnierzy i rodzaju wykorzystywanego sprzętu wojskowego. Dowódca batalionu przedstawił największe wyzwania, a zarazem problemy z którymi spotyka się w czasie realizacji misji na terenie Polski i  państw bałtyckich. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt interoperacyjności działań i wspólnych zdolności państw członkowski NATO.

Dodaj komentarz