WIZYTA ATTACHE OBRONY JAPONII NA WYDZIALE LOGISTYKI

Wykłady otwarte organizowane dla studentów Wydziału Logistyki stanowią już pewną tradycję. W zeszłym roku gościliśmy cenionych dziennikarzy i pisarzy – panów Witolda Repetowicza oraz Marcina Mamonia. W tym również studenci mieli okazję spotkać ciekawą osobistość łączącą tym razem swoją działalnością świat dyplomacji i wojska.

Oto 5 kwietnia na Wydziale Logistyki gościł Attaché obrony Japonii w Polsce pułkownik Munetake Chaen. Zaraz po przybyciu nasz gość spotkał się z przedstawicielami Akademii – Dziekanem WLO płk. dr. hab. Szymonem Mitkowem, Dyrektorem ISBiO dr. hab. Zenonem Trejnisem oraz płk. dr. inż. Mariuszem Gontarczykiem i dr. Andrzejem Jacuchem. W ramach trwającego ponad godzinę spotkania Panowie omawiali m.in. kwestie potencjalnej współpracy między Wydziałem Logistyki a Ambasadą Japonii.

Następnie pułkownik Chaen wygłosił do studentów wykład otwarty dotyczący bezpieczeństwa militarnego Japonii oraz jej potencjału wojskowego. Prelekcja wsparta zajmującą prezentacją multimedialną cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczyły choćby pytania kierowane z audytorium do referenta. Na zakończenie spotkania wszyscy goście mogli podyskutować na temat wygłoszonej przemowy w kuluarach korzystając z przygotowanego bufetu kawowego.

 

Dodaj komentarz