WIZYTA KOŁA NAUKOWEGO SECURITAS ET DEFENSIO WAT W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

28.01.2020 r. reprezentanci Koła Securitas et Defensio WAT uczestniczyli w wykładzie otwartym Pana Witolda Repetowicza pt. “Polityka Iranu a sytuacja na Bliskim Wschodzie“, zorganizowanym przez Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych ASzWoj. Spotkanie zaowocowało perspektywą bliższej współpracy naukowej pomiędzy dwoma kołami naukowymi. Więcej informacji wkrótce.