W dniu 06.04.2023 r słuchacze prowadzonego w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym w ramach szkolenia przygotowanego przez płk dr hab. Konrad Stańczyka wizytowali 1 Bazę Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu.
Baza Lotnictwa Transportowego jest jednostką podległą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest zabezpieczenie i realizacja zadań transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz komórek organizacyjnych MON w każdej domenie i czasie. Ponadto jednostka posiada także zdolność do zabezpieczenia logistycznego własnych pododdziałów, innych jednostek wojskowych RSZ oraz Sojuszniczych Sił Wzmocnienia realizujących zadania w rejonie odpowiedzialności tej bazy.
Oficerowie, w ramach wizyty studyjnej, zapoznali się z tradycjami, strukturą organizacyjną i zadaniami 1.BLTr. Wizyta ta była również okazją do sprawdzenia funkcjonowania wydzielonych elementów logistycznych bazy w praktyce – w trakcie wykonywania zadań służbowych.
Według oceny słuchaczy – przyszłych pułkowników WP, wizyta studyjna to niewątpliwy walor kursu i doskonała forma konfrontacji teorii z bieżącymi problemami w szeroko pojmowanej działalności logistyczno-finansowej wojska.

fot. Konrad Stańczyk, Małgorzata Luty