WIZYTA STUDYJNA W 2 REJONOWEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ

W dniu 03.03.2020 r płk dr hab. Konrad Stańczyk wraz z słuchaczami prowadzonego w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym wizytowali 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie.

Oficerowie, w ramach wizyty studyjnej, zapoznali się z tradycjami, strukturą organizacyjną i zadaniami Bazy oraz z zakresem obowiązków Pionu Głównego Księgowego RBLog. Wizyta ta była również okazją do sprawdzenia funkcjonowania podległego Składu Warszawa w praktyce – w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Wizyta studyjna to doskonała forma konfrontacji teorii z bieżącymi problemami w szeroko pojmowanej działalności logistyczno-finansowej wojska. To niewątpliwy walor kursu, który pozytywnie został oceniony przez słuchaczy – przyszłych pułkowników WP.

  

 

Dodaj komentarz