W załączniku znajduje się Decyzja Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Studenckiego WAT kadencji 2017 oraz przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i komisjach WAT.

 

Decyzja nr 1/SKW/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.