• KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr inż. Adam ŚWIDER
Telefon: 261 837 234
E-mail: adam.swider@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.10


 • STARSZY SPECJALISTA

mgr Michał PORABIK
Telefon: 261 839 012
E-mail: michal.porabik@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.12


 • SAMODZIELNE STANOWISKO ORGANIZACYJNE DS. NAUKOWYCH

mgr Patrycja SZERSZEŃ
Telefon: 261 837 236
E-mail: patrycja.szerszen@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 2.34


 • STARSZY SPECJALISTA

mgr Katarzyna DOMINIAK
Telefon: 261 837 702
E-mail: katarzyna.dominiak@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.17


 • STARSZY TECHNIK

Marian SZYMCZYK
Telefon: 261 839 012

E-mail: marian.szymczyk@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.12


 • INFORMATYK

Maciej SALAMONOWSKI
Telefon: 261 837 495
E-mail: maciej.salamonowski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.33


 • STARSZY REF. DS. FINANSÓW

mgr Małgorzata ZAKRZEWSKA
Telefon: 261 837 496
E-mail: malgorzata.zakrzewska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.29


 • STARSZY SPECJALISTA
 • SEKRETARIAT DZIEKANA

Edyta WOŹNIAK
Telefon: 261 837 918
E-mail: edyta.wozniak@wat.edu.pl
E-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 2.27


 • STARSZY SPECJALISTA DS. NAUKOWYCH

mgr Anna DYBICZ
Telefon: 261 839 420

E-mail: anna.dybicz@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 2.34


 • STARSZY SPECJALISTA

mgr Agata DULSKA
Telefon: 261 837 086
E-mail: agata.dulska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.17


 • SPECJALISTA TECHNICZNY – ZAMÓWIENIA

Cezary ARCIKIEWICZ
Telefon: 261 837 702
E-mail: cezary.arcikiewicz@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.17


 • STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Magdalena KAWIŃSKA
Telefon: 261 837 109
E-mail: magdalena.kawinska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.11


 • KANCELARIA

mgr Małgorzata LEBIODA
Telefon: 261 837 496
E-mail: malgorzata.lebioda@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.29


 • MECHANIK KONSERWATOR

Lech RZEWUSKI
Telefon: 261 837 961
E-mail: lech.rzewuski@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.11


 • INFORMATYK

mgr Michał JUREK
Telefon: 261 837 495
E-mail: michal.jurek@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.33