KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej, właściwą w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia oraz obsługi wszystkich rodzajów studiów i kursów dokształcających prowadzonych w Wydziale. Dziekanatem kieruje Kierownik Dziekanatu.

1. Zalecamy kontakt mailowy oraz telefoniczny:

  • dziekanat.wlo@wat.edu.pl
  • 261 837 591 – kierunki Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka,
    Obronność państwa, Zarządzanie
  • 261 837 574 – kierunki Logistyka wojskowa, Logistyka ekonomiczna
  • 261 837 458 – praktyki
  • 261 837 958 – dyplomowanie (wszystkie kierunki)
  • 261 837 233 – studia podyplomowe i kursy
  • 261 837 655 – Kierownik Dziekanatu

2. Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się w terminach wyznaczonych na zjazdy – tylko w soboty do godziny 13:00;

3. Zaświadczenia o studiowaniu – potrzebę wystawienia zaświadczenia prosimy zgłaszać drogą elektroniczną (z oficjalnego maila studenckiego). W treści wiadomości należy wskazać adres, na który ma zostać wysłane zaświadczenie.

GODZINY PRACY DZIEKANATU
Poniedziałek 750 – 1500
Wtorek 750 – 1500
Środa NIECZYNNY DLA STUDENTÓW
Czwartek 750 – 1500
Piątek 750 – 1500
Sobota wg grafiku dyżurów
Niedziela NIECZYNNY

Przerwa obiadowa: 1200 – 1225 (dziekanat nieczynny)

 

E-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl


Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI
Telefon: 261 837 655
E-mail: wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.05

Zespół ds. obsługi studiów cywilnych

inż. Artur JASIŃSKI
Telefon: 261 837 591
E-mail: artur.jasinski@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06

lic. Iwona BORYŃ
Telefon: 261 837 591
E-mail: iwona.boryn@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06

inż. Marzena STARCZEWSKA
Telefon: 261 837 591
E-mail: marzena.starczewska@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06

Zespół ds. obsługi studiów wojskowych i koordynacji praktyk

mgr Paulina WIŚNIEWSKA
Telefon: 261 837 574
E-mail: paulina.wisniewska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09

mgr Magdalena SKÓRSKA
Telefon: 261 837 458
E-mail: magdalena.skorska@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.09

Zespół ds. planowania

mgr Sebastian ŁAZIŃSKI
Telefon: 261 837 163

E-mail: sebastian.lazinski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34

mgr Mariola MICHALUK
Telefon: 261 837 690

E-mail: mariola.michaluk@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34

Zespół ds. dyplomowania, studiów podyplomowych i kursów

(Dyplomowanie)
mgr Klaudia ŻUKOWSKA
Telefon: 261 837 958

E-mail: klaudia.zukowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budnek 135 | Pokój 0.16

(Studia podyplomowe i kursy)
mgr inż. Monika KIJAS
Telefon: 261 837 233

E-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16