KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej, właściwą w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia oraz obsługi wszystkich rodzajów studiów i kursów dokształcających prowadzonych w Wydziale. Dziekanatem kieruje kierownik Dziekanatu.

1. Zalecamy kontakt mailowy oraz telefoniczny:

 • dziekanat.wlo@wat.edu.pl
 • 261 837 591 – kierunki Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka, Obronność państwa, Zarządzanie
 • 261 837 574 – Kierunki Logistyka wojskowa, Logistyka ekonomiczna, Legia akademicka
 • 261 837 458 – praktyki
 • 261 837 958 – dyplomowanie (wszystkie kierunki)
 • 261 837 655 – Kierownik Dziekanatu

2. Dziekanat przyjmuje wnioski w formie elektronicznej. Wnioski mogą być przesyłane wyłącznie z oficjalnego maila studenckiego w domenie student.wat.edu.pl.

3. Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się w terminach wyznaczonych na zjazdy – tylko w soboty do godziny 13:00;

4. Zaświadczenia o studiowaniu – potrzebę wystawienia zaświadczenia prosimy zgłaszać drogą elektroniczną (z oficjalnego maila studenckiego). W treści wiadomości należy wskazać adres, na który ma zostać wysłane zaświadczenie.

GODZINY PRACY DZIEKANATU
Poniedziałek 750 – 1500
Wtorek 750 – 1500
Środa NIECZYNNY DLA STUDENTÓW
Czwartek 750 – 1500
Piątek 750 – 1500
Sobota wg grafiku dyżurów
Niedziela NIECZYNNY

E-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl

 • KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI
Telefon: 261 837 655
E-mail: wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.05


 • Bezpieczeństwo Narodowe (Stacjonarne / Niestacjonarne)
 • Zarządzanie (Stacjonarne / Niestacjonarne)
 • Studia Doktoranckie

inż. Artur JASIŃSKI
Telefon: 261 837 591
E-mail: artur.jasinski@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06


 • Logistyka Cywilna (Stacjonarne)
  • 

mgr Magdalena SKÓRSKA
Telefon: 261 837 591
E-mail: magdalena.skorska@wat.edu.pl

Lokalizacja: Budynek: 135 | Pokój: 0.06


 • Dyplomowanie
  • 

mgr Klaudia ŻUKOWSKA
Telefon: 261 837 958

E-mail: klaudia.zukowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16


 • Planowanie
 • Logistyka (profil praktyczny)
 • Logistyka Ekonomiczna
 • Kursy Wojskowe
 • Studia Podyplomowe
  • 

lic. Witold WASILEWSKI
Telefon: 261 837 690

E-mail: witold.wasilewski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34


 • Praktyki

lic. Rafał CHOJECKI
Telefon: 261 837 458
E-mail: rafal.chojecki@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09


 • Logistyka – Wojskowa
 • Logistyka Ekonomiczna – Wojskowa
 • Legia Akademicka

mgr Paulina WIŚNIEWSKA
Telefon: 261 837 574
E-mail: paulina.wisniewska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.09


 • Logistyka – Cywilna (Niestacjonarne)
 • Obronność Państwa (Stacjonarne / Niestacjonarne)

mgr Monika ZYSKOWSKA
Telefon: 261 837 591
E-mail: monika.zyskowska@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.06


 • Studia Podyplomowe
 • Kursy

mgr inż. Monika KIJAS
Telefon: 261 837 958

E-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.16


 • Planowanie
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie
 • Studia Podyplomowe
 • Studia Doktoranckie

mgr Sebastian ŁAZIŃSKI
Telefon: 261 837 163

E-mail: sebastian.lazinski@wat.edu.pl
Lokalizacja: Budynek 135 | Pokój 0.34