Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Budynek nr. 135 (LIPSK)


Sekretariat Dziekana

telefon: 261 837 918
fax: 261 839 032
e-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
budynek: 135 | pokój: 2.27


Dziekanat

telefon: 261 837 591
fax: 261 839 206
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
budynek: 135 | pokój: 0.06