WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
00-908 WARSZAWA

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA,
LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
BUDYNEK NR 135 (LIPSK)

SEKRETARIAT DZIEKANA

telefon: 261 837 918
fax: 261 839 032
e-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl
Budynek: 135 / Pokój: 2.27


Dziekanat
telefon: 261 837 591
fax: 261 839 206
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Budynek: 135 / Pokój: 0.06