LISTA CZŁONKÓW RADY STUDENTÓW WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA:
Przewodniczący
Michał Herman
Przemysław KIDOŃ
Karina ADAMKIEWICZ
Julia ROZBICKA
Emil KOŁODZIEJCZYK
Martyna RUTKOWSKA
Aleks KOWALENKO
Mateusz KLIMCZUK
Damian KOMOROWSKI
Michał KOBZA