Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania


płk prof. dr hab. inż.

Szymon MITKOW

e-mail:
dziekan.wlo@wat.edu.pl

tel.: 261 837 918
Budynek: 135 | Pokój: 2.26

 

Zastępca Dziekana


płk dr inż.

Jarosław ZELKOWSKI
.

e-mail:
jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 603
Budynek: 135 | Pokój: 2.29

Prodziekan ds. Kształcenia
i Spraw Studenckich

dr
Wiesława ZAŁOGA
.

e-mail:
wieslawa.zaloga@wat.edu.pl

tel.: 261 837 810
Budynek: 135 | Pokój: 2.40

Prodziekan ds. Naukowych


prof. dr hab.
Bogusław JAGUSIAK
.

e-mail:
boguslaw.jagusiak@wat.edu.pl

tel.: 261 839 426
Budynek: 135 | Pokój: 2.35

Prodziekan ds. Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej

mjr dr hab.
Marcin GÓRNIKIEWICZ
prof. WAT

e-mail:
marcin.gornikiewicz@wat.edu.pl

tel.: 261 837 766
Budynek: 135 | Pokój: 2.43

Kierownik Administracyjny

mgr inż.
Adam ŚWIDER

e-mail:
adam.swider@wat.edu.pl

tel.: 261 837 234
Budynek: 135 | Pokój: 0.10

Kierownik Dziekanatu

mgr inż.
Włodzimierz LEWANDOWSKI

e-mail:
wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl

tel.: 261 837 655
Budynek: 135 | Pokój: 0.05