W dniach 11, 23 oraz 25 października 2018 r. studenci III roku Wydziału Logistyki w specjalnościach Logistyka Obronności i Bezpieczeństwa oraz System Militarny Państwa, jak również podchorążowie V roku studiów kierunku logistyka wojskowa w ramach przedmiotu ,,Wyposażenie Sił Zbrojnych w wyroby obronne” prowadzonego przez Panią dr Paulinę Zamelek wraz z przedstawicielami Koła Naukowego Logistyki Wojskowej (KNLW) uczestniczyli w wizytach studyjnych w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. (FB). W sumie, w wizytach uczestniczyło 62 studentów. Celem wyjazdu było zapoznanie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez FB w procesie wytwarzania broni strzeleckiej, planami rozwoju FB, oraz przedstawienie oferty produktowej Fabryki.

Studenci każdorazowo byli osobiście witani przez Prezesa Fabryki Broni, Pana Adama Suligę, który odpowiadał na wnikliwe pytania studentów. Natomiast szczegółowe prezentacje nt. historii fabryki, wizji jej rozwoju, sposobu funkcjonowania fabryki oraz cyklu produkcyjnego sprzętu były  w sposób charyzmatyczny i niezwykle interesujący omawiane przez pracowników Działu Marketingu i Handlu – Panów Seweryna Figurskiego, Krzysztof Kozieła oraz Łukasza Kaima. Studenci zwrócili uwagę w szczególności na jeden z głównych produktów oferowanych przez FB czyli MSBS GROT (Modułowy System Broni Strzeleckiej), który powstał przy znacznym zaangażowaniu Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.

Po prezentacji nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń produkcyjnych, w których to od podstaw powstają różne rodzaje broni. Przedstawiono kolejno działy: prototypowanie, produkcji, kontroli jakości i dział testów. Na strzelnicy FB studenci i podchorążowie osobiście mieli okazję uczestniczyć w pokazie dynamicznym dwóch rodzajów broni: Karabinka MSBS GROT oraz PR-15 RAGUN. Każdy miał możliwość oddania kilku strzałów i niepowtarzalną okazję do poznania najnowszego sprzętu, który już niedługo trafi na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

W swoich opiniach po realizacji ww. trzech wizyt studyjnych ich uczestnicy podkreślili, iż wszyscy odwiedzający tak nowoczesną Fabrykę Broni w Radomiu wyszli z niej usatysfakcjonowani wiedzą jaką pozyskali – nie tylko teoretyczną, ale głównie praktyczną. Uznali, że wizyty były unikalną okazją poznania sposobu produkcji i samego produktu finalnego FB. Natomiast nabyte doświadczenia chcą wykorzystywać w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy za gościnę w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.