Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza studentów i pracowników WAT na wykład otwarty pt.”Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych”, który przeprowadzi  mł. insp. Jacek Walaszczyk, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Opowie on o swoich doświadczeniach z pracy w tej instytucji. Wykład odbędzie się 8 stycznia 2020 r. w auli budynku 135 o godz. 15:15. Serdecznie zapraszamy!