W dniu 5 kwietnia br. w sali wykładowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbył się wykład pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie”. Studenci Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności spotkali się z przedstawicielami firm Risk Response oraz Wink Haus. Na temat swojego doświadczenia w branży security opowiedział pan mjr rez. Jacek Grzechowiak, który jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Na początku spotkania opowiedział o sobie, wspominał również studia w Akademii. Następnie przedstawił prezentację, która ukazywała błędy i słabości w ochronie obiektów. Zostało pokazanych wiele autentycznych sytuacji i w ciekawy, charyzmatyczny sposób opowiedzianych. Druga część wykładu została przeprowadzona przez przedstawiciela firmy Winkhaus i dotyczyła najnowocześniejszych rozwiązań systemów kontroli dostępu. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami zamków i kluczy. Na koniec spotkania nasi goście otrzymali od pani dr Natalii Moch, z-cy dyrektora ds. naukowych, drobne upominki.