W dniu 26 listopada br. w auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania odbyła się XII Konferencja Logistyki Stosowanej. 

Celem Konferencji była popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego. Wpisała się ona w pełni w obchody 70 – lecia Wojskowej Akademii Technicznej. W konferencji uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele reprezentujący instytucje centralne MON,  oficerowie jednostek wojskowych, pracownicy naukowi ośrodków badawczych, uczelni wyższych oraz akademii wojskowych.

Konferencja odbywała się  trybie hybrydowym i składała się z trzech paneli naukowych.  W czasie obrad wygłoszono 18 referatów, z których najciekawsze dotyczyły: terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego w latach dwudziestych XXI wieku Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pana gen. bryg. Artura KĘPCZYŃSKIEGO oraz śladu środowiskowego w logistyce Pani profesor Doroty BURCHART z Politechniki Śląskiej w Katowicach.