W dniach 24 – 28 września w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się XXX edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dziekana Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, a wśród zaproszonych gości obecni byli:

  • dyrektor NATO Standardization Office Brigadier General Zoltán Gulyás, director (DNSO);
  • zastępca dyrektora NSO Dieter Schamglowski;
  • dyrektor Defense Standardization Program Office w USA Gregory Saunders, przewodniczący grupy roboczej NATO – Zarządzanie Standaryzacją;
  • dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, polskiego przedstawiciela w CNAD (Conference of National Armaments Directors in NATO) gen. bryg. Karol Dymanowski;
  • dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, członek Komitetu Standaryzacyjnego NATO płk Paweł Sweklej;
  • szef oddziału normalizacji w WCNJiK, członek komitetu standaryzacyjnego NATO płk Piotr Ubysz.

Podczas uroczystego otwarcia kursu, kierownik działu współpracy międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusz Gontarczyk zapoznał uczestników spotkania ze strukturą Wojskowej Akademii Technicznej i zaprezentował zakres działalności uczelni. Następnie dr hab. inż. Szymon Mitkow dokonał prezentacji Wydziału Logistyki i przedstawił historię kursu.

Dyrektor NATO Standardization Office Brigadier General Zoltán Gulyás mówił o potrzebie poszerzania wiedzy z obszaru standaryzacji i wyzwaniach przed jakimi stoi NATO Standardization Office (NSO) z punktu widzenia NATO. Pierwszą część spotkania zakończyło podpisanie porozumienia pomiędzy WAT i NSO w zakresie promowania wiedzy standaryzacyjnej poprzez wspólną organizację kursów.

W drugiej części spotkania głos zabrał Gregory Saunders, który nakreślił historię standaryzacji w USA i jej istotę w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Ostatni prelegent płk Piotr Ubysz z WCNJiK przedstawił ogólne założenia standaryzacji. W dalszej części zaproszeni goście odwiedzili Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, gdzie zostali zapoznani z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi w wydziale, natomiast uczestnicy kursu rozpoczęli zajęcia w Wydziale Logistyki.

Kurs zakończył się 28 września uroczystym wręczeniem certyfikatów przez prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla. Była to również okazja do podziękowania zastępcy dyrektora NSO Dieterowi Schmaglowskiemu za poświęcony trud i osobiste zaangażowanie w realizację tego wspólnego przedsięwzięcia, jak również przedstawicielowi WCNJiK płk. Piotrowi Ubyszowi za wsparcie przy każdej edycji kursu.

Kurs ,,Standardization within NATO” prowadzony jest nieprzerwanie od 2004, a w 2012 otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu czternastu lat przeszkolono  ok. 500 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. Bieżąca edycja kursu liczyła 27 uczestników z 10 krajów członkowskich. Na przełomie tych lat kurs przyjmował różną formę, zawsze dostosowując się do bieżących potrzeb i wymagań NATO, jak również uczestników kursów.  W 2014 r. z  formuły dziewięciodniowej, kurs skrócono do pięciu, intensywnych dni. W tym czasie zmniejszono ilość godzin wykładów, na rzecz praktycznych ćwiczeń. Również w tym 14-letnim okresie zmieniały się instytucje wspierające kurs, były to wspomniane już WCNJiK, Sztab Generalny WP, strategiczne dowództwa NATO (ACT) i systematycznie rosnąca rola NSO. Dzięki wykładowcom z NSO, którzy są najlepszymi profesjonalistami w obszarze standaryzacji w NATO, bardzo dobrej organizacji kursu i dobrego zaplecza szkoleniowego, kurs cieszy się bardzo dobrą opinią i systematycznie rosnącym zainteresowaniem przez kraje członkowskie i partnerskie NATO.

por. Arkadiusz Jóźwiak
fot. Sebastian Bieniek