Instytutu Logistyki funkcjonuje w strukturze Wydziału Logistyki jako istotne ogniwo społeczności akademickiej WAT. Jest jedynym zakładem Instytutu o przeważającym profilu inżynierskim. W procesie kształcenia studentów inżynierów zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • inżynierii systemów i analizy systemowej;
 • inżynierii systemów logistycznych;
 • inżynierii wojskowych systemów logistycznych;
 • projektowania procesów logistycznych;
  • projektowania systemów i procesów logistycznych;
 • inżynierii jakości.

MISJA ZAKŁADU

Misją Zakładu Systemów Logistycznych jest analiza teoretyczna i praktyczna w obszarze pomiaru i monitoringu systemu logistycznego jako celowo zorganizowanego i połączonego zespołu takich elementów (podsystemów), jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi oraz między  ich własnościami, warunkujący przepływ strumieni środków finansowych oraz informacji.

ZASADNICZE ZADANIA ZAKŁADU
Do głównych zadań Zakładu Systemów Logistycznych (ZSL) należy:

1. Realizacja procesów dydaktycznych w następujących obszarach: produkcja, transport, magazynowanie,  środki finansowe i informacja.

 1. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w obszarach:
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w systemach logistycznych,
 • symulacja procesów transportowych,
 • badanie przepływu zasobów logistycznych,
 • zarządzanie i analiza centrów logistycznych,
 • zastosowanie technologii RFID w logistyce,
 • wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w logistyce.

STRUKTURA ZAKŁADU SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Obecnie w skład Zakładu Systemów Logistycznych  wchodzi:

 • trzech pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:

– 1 prof. WAT,

– 1 adiunkt,

– 1 asystent.

 • sześciu pracowników dydaktycznych w tym:

– 2 prof. WAT,

– 4 adiunktów.