ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU PILOTAŻOWEGO PT.„EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ”

W dniu 27.02.2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.  W nowej auli im. gen. Władysława Andersa mieszczącej się w Wydziale Logistyki, Dziekan WLO – płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT pogratulował „legionistom” zaangażowania i uzyskania bardzo dobrych wyników, a jednocześnie zaakcentował konieczność budowania postaw patriotycznych wśród studentów. Dziekan dokonał wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie szkolenia podkreślając, iż uzyskana wiedza teoretyczna ułatwi w przyszłości studentom zdobycie podstaw rzemiosła żołnierskiego w czasie praktyk w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia, które planowane są w czasie przerwy wakacyjnej.  W rozmowach kuluarowych studenci wskazywali, iż z niecierpliwością oczekują momentu, w którym założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Organizatorem i gospodarzem szkolenia był Wydział Logistyki WAT. Program był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość została zakończona pamiątkowym zdjęciem.