ZALICZENIE POPRAWKOWE DLA GRUP F7X1N1, F7X2N1, F7X3N1

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Prawo w logistyce” z p. W. Kowalskim odbędzie się 27.05.2018 r. w godz. 15:45 – 17:20 w sali 5.17/135.